Om

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening

Uppdraget

Hamn- och båtföreningen bildades i juni 1986. Syftet var, och är fortfarande, att genom egna initiativ försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för öns båtägare. Detta görs framför allt genom möten med företrädare för Sotenäs kommun. Det kan handla både om gemensamma inspektioner av hamnområdena eller möten över bord. En hel del ärenden avhandlas också via brev eller telefon.

 

Konkret handlar det framför allt om att
 

  • påverka utbyggnaden av antalet båtplatser

  • bevaka att det finns goda möjligheter till vinterförvaring

  • hålla uppsikt över underhåll av bryggor med tillhörande el- och vattenförsörjning

  • garantera att sjösättningsrampen fungerar

 

Miljö

Allmänt försöker föreningen att dokumentera miljön i hamnområdena både i text och i bild. Detta sker med en ambition att föreningen redan på kort sikt ska kunna verka som en intressant part i arbetet med att värna den nära havs- och landmiljön.

 

Medlemsförmåner

Föreningen äger två båtkärror som kostnadsfritt kan lånas av medlemmarna. Dessutom finns en högtryckstvätt i anknytning till den lilla bod vi äger i Grönvik. I boden står en del andra hjälpmedel till medlemmarnas förfogande som t.ex. luftkompressor, pumpsug, domkraft och sladdvindor.

 

Årsmöte och styrelse

Årsmöten genomförs tills annat beslutas den andra torsdagen i juli.