Protokoll styrelsemöte 220424

Protokoll fört vid styrelsemöte 220424

Närvarande: Bo L, Hans-Rune, Tomas B, Bengt J, Willy och Bengt R.

Willy talar med banken om att vi behöver bättre rutiner för vårt konto innan vi gör medlemsutskick.

Arbetsdagen 7 maj planerades. Bland annat byts låset på boden i Grönvik och kärror, högtryckstvätt mm. får en genomgång.

Mötet avslutades.