Protokoll Styrelsemöte 220220

Mötet hölls i Boulestugan, Malmön.

Närvarande: Willy G, Tomas B, Bengt R, Bengt K, Bengt J, Hans-Rune J och Bo L.

Willy påminner kommunen om akterförtöjningar i gamla hamnen, ber dem åtgärda Bäckebryggans läm och se över grundutmärkningen vid A-bryggan utanför minigolfen.

Vi har nytt bankgiro hos SEB, Willy ser till att det blir aktiverat.

Utskick görs i mars-april.

Arbetsdag i Grönvik 7/5 eller reservdag 14/5. Bod o kärror ses över. Boden får nytt lås.

Nästa styrelsemöte blir 24/4 kl. 10.00 i boulestugan.

Årsmötet blir torsdag 14/7 kl.18.00 i boulestugan.