Protokoll från styrelsemöte 20200607

Närvarande: Bengt J, Bengt R, Hans-Rune, Tomas B, Willy G.

 

Kassabehållningen uppgår till 89.271.92 kr.

Kommunen skall påminnas om den kraftiga sjögräsbeväxningen vid bryggorna då vi ej fått svar på tidigare skrivelse.

Enligt kommunen skall avgifterna för båtplatserna nedanför golfen följa de kommunala.

Ny linje i asfalten för nedfart slipen behövs.

Årsmötet kommer att hållas 9/7 kl. 18 utanför Boulestugan. Vid dåligt väder i Prästgårdens stora sal.