Protokoll från styrelse-arbetsmöte 2020-04-19 i Grönvik.

Närvarande: Tomas B, Willy G, Bengt J, Bengt K, Bo L och Bengt R.

 

Mötet beslöt snabbt att börja byta det läckande taket på boden i det fina vädret. Takplåt, virke, fästmaterial mm. skaffades fram genom välvilliga bidrag. Efter tre timmars slit ståtar boden nu med ett nytt tak.

I övrigt noterades att utskick med e-Mail och post har gått ut till alla medlemmar och att föreningens kassa uppgår till 84.171.92 kr.

Nästa möte blir den sjunde juni i Boulestugan kl. 10.