Protokoll styrelsemöte 20171001

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Tomas Beillon, Bengt Jonsson, Hans-Rune Johansson, Rolf Asphäll

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 69 674 sek. Antal medlemmar 229. Bengt R ombesörjer att påminnelse om medlemsavgift skickas ut via      email med hjälp av Christer..

2. Valberedning

Enligt uppdrag från årsmötet tar Willy kontakt med Hilbert.

3. Kontakt med kommunen

Willy sammanställer aktuella frågor och skickar till kommunen.

-Akterfästen g:a hamnen

-Regler för gästplatser g:a hamnen

-Bryggfrågor, underhåll, soptunnor räddningsstegar. Hans-Rune ger Willy underlag.

4. Verksamheten.

Det är ok att Joakim skaffar reservdelar och nyttjar högtryckstvätten. Vi vill att han hjälper oss med att nyttjare av denna är medlemmar.

Thomas och Bengt R ser över hjullager, lilla kärran.

Hans-Rune och Willy slutför målning dörr, fönster på boden vid bra väder.

 

Nästa möte 20171210 kl 10