Protokoll styrelsemöte 20170423

Närvarande: Willy Ganslandt, Tomas Beillon, Bengt Roos, Rolf Asphäll

 

1. Medlemsavgifter 

    Utskick gjorda via email och brev.

    Ett antal emailadresser har visat sig vara inaktuella. Medlemmar ombedes meddela ev ändrad adress. Emailadress till föreningen finns till vänster på hemsidan.

    Postnord har slopat föreningsbrev. Kuvert och frimärken för nästa års utskick får vi skaffa till hösten.

2. Arbetsdag

    Tid 14 maj kl 10.00. 

     Underhåll av boden (målning, dörrskiva, fönster). Bengt och Tomas fixar material. Rolf fixar röd färg.

     Vi räknar med att också kunna inspektera kranen i "g:a" hamnen.

     Willy informerar Joakim om att styrelsen finns i Grönvik denna dag och skickar kallelse till styrelsen.