Protokoll styrelsemöte 20170319

Närvarande: Willy Ganslandt, Tomas Beillon, Rolf Asphäll 

 

Vi är få närvarande, så vi lägger in ett möte för styrelsemedlemmarna 23:e april 10.00 i Grönvik för att:

- planera arbetsdag (boden, kärror, högtryckstvätt...)

- besluta om hantering  av mastkran i "gamla" hamnen

- diskutera eventuella oklarheter i samarbetet med Joakim

Willy skickar kallelse till styrelsemedlemmar.

Arbetsdagen har vi i samband med styrelsemötet 14:e maj.

Rolf Asphäll