Protokoll styrelsemöte 20170122

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Tomas Beillon, Bengt Knape (delvis), Christer Ottosson (delvis), Rolf Asphäll

 

1.     Ekonomi

Bengt har fixat bank-ID för ekonomihantering

Bengt och Willy inventerar tillgången till inbetalningskort och kuvert inför utskick till medlemmar. Vid behov kontaktar Bengt Christer.

 

2.      Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 62 977 sek.

 

3.      Verksamheten

Båtupptagningen fungerar väl.

Frågan om hur vi ska involvera oss i funktion  och underhåll av mastkran i gamla hamnen väcktes. Vi tar upp frågan vid nästa möte, Bengt K har lite historik.

Vi inventerar behov av aktiviteter vid arbetsdag i samband med nästa möte.

Willy bjuder in Joakim till nästa möte.

 

4.      Hemsidan

Christer Ottosson har arbetat om vår hemsida och gick igenom funktionerna med styrelsen.

Huvudpunkter:

När vi lägger in protokoll ska odet "protokoll" vara med för sökbarhet.

Sista dokument hamnar högst upp på hemsidan.

Ordförande, sekreterare och kassör har redigerarrättigheter och därmed "dokument"-knappen. Kan skriva och ändra i dokument.

För att skriva dokument:

Klicka "dokument"

Välj vilka som ska se detta

Skriv titel och text. Titel följer med publicering.

 

Sekreterare får Web-masterfunktion för att kunna flytta och radera dokument.

Kassör har medlemsregisterrättigheter

Christer fixar/snyggar till  titlar och placering av befintliga dokument.

Styrelseprotokoll läggs tillgängliga för alla medlemmar.

Vi i styrelsen börjar använda denna sida. Därefter gör Christer den tillgänglig för medemmar.

 

5.     Nästa möte

2017-03-19 kl 10.00

 

Vid protokollet Rolf Asphäll