Styrelseprotokoll 27/11 2016

 

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Hans-Rune Johansson, Rolf Asphäll

 

1.Ekonomi

Bengt använder nu Nordeas e-tjänst. Nu finns behov av Bank-id. Bengt försöker ordna ett sådant.

2. Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 63 976 sek.

3. Verksamheten

 

Beskrivning om hur tvättning vid båtupptag ska fungera finns anslaget på skjulet. Pumpen går igång när tvätten startas.

Upptagning av båtar har fungerat väl under hösten.

 

4. Hemsidan

Willy lägger ut årsmötesprotokoll och vidarebefordrar email från Christer till Rolf som lägger in styrelsemötesprotokoll.

Bengt kollar med Christer om han kan närvara vid ett januarimöte för att ge hanteringsinformation.

 

5.Nästa möte

2017-01-22 kl 10.00

 

Vid protokollet Rolf Asphäll