Styrelsemöte 1/5 2016

 

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Bengt Knape, Tomas Beillon, Rolf Asphäll

 

1.Hemsida/ekonomi

Christer Ottosson kommer att uppdatera hemsidan och därefter instruera oss om hur man gör.

Nordea avslutar nuvarande ekonomitjänst. Vi provar att använda den e-tjänst de nu erbjuder. Bengt provar att mata in våra uppgifter i Nordeas system med Bengt och Willy som kontaktpersoner. Vi får sedan utvärdera om detta arbetssätt är acceptabelt för oss. Bengt har mandat att skaffa datorstöd som behövs.

2. Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 71 183 sek.

3. Arbetsdag

 

Vi träffas 7 maj kl 9 i Grönvik. Huvuduppgiften är att rensa boden och planera underhållsarbete.

Boden ska innehålla

Tvätt

Domkraft

Kompressor

Oljefat

Reservdelar till kärror

 

4. Verksamhetsberättelse

Denna skrivs inför årsmötet, görs tillgänglig i pappersformat där och publiceras på hemsidan. Tas upp vid nästa styrelsemöte.

 

5.Övriga frågor

Willys uppdrag att bjuda in Joakim för diskussion om praktiska frågor kring båtupptagning och användning av utrustning kvarstår.

Vi ser över utkastet till miljöpolicy och föreslår denna vid årsmötet. Kvarstår.

Willy kollar med Rune om asfalt vid upptagningsrampen vid minigolfen,

6.Nästa möte

Ordföranden kallar till möte, i mitten av juni.

 

Vid protokollet Rolf Asphäll