Reviderade riktlinjer avseende bottenfärger

Under året har Havs- och Vattenmyndigheten reviderat sina riktlinjer avseende hanteringen av de giftiga båtbottenfärgerna. En intressant artikel om detta finns på livetombord.se

De reviderade riktlinjerna finns publicerade på myndighetens hemsida.

Av dessa framgår att det finns stort spelutrymme för kommunerna att göra lokala anpassningar avseende hur man skall hantera myndighetsutövningen under den övergångstid som det förmodligen handlar om tills den giftiga färgen kommer att fasas ut och andra lösningar kommer att gälla.