Skrivelse till kommunen

På grund av den uppkomna situationen avseende båtlyft på Grönvik har föreningens ordförande, Anders Brännström, skickat en skrivelse till kommunen.