Båtupptag 2015

Malmöns Kran har sagt upp sitt avtal och kommer att avsluta sin verksamhet 30/6 2015.
Enligt Bengt Knape kunde kommunen och företaget inte enas om ett avtal som säkrade tillräckligt med ytor för uppställning.
Det krävs dessutom en avtalslängd som ger möjlighet att kunna göra erforderliga investeringar om en miljötvätt skall kunna anläggas.

Orförande Anders Bergström kommer att å styrelsens vägnar skriva till kommunstyrelsen för att få klarhet i vilka åtgärder som kommunen planerar för att båtupptag, förvaring och miljötvätt för föreningens båtar skall kunna säkras.