Om

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening

Uppdraget

Hamn- och båtföreningen bildades i juni 1986. Syftet var, och är fortfarande, att genom egna initiativ försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för öns båtägare. Detta görs framför allt genom möten med företrädare för Sotenäs kommun. Det kan handla både om gemensamma inspektioner av hamnområdena eller möten över bord. En hel del ärenden avhandlas också via brev eller telefon.

 

Konkret handlar det framför allt om att
 

  • påverka utbyggnaden av antalet båtplatser

  • bevaka att det finns goda möjligheter till vinterförvaring

  • hålla uppsikt över underhåll av bryggor med tillhörande el- och vattenförsörjning

  • garantera att sjösättningsrampen fungerar

 

Miljö

Allmänt försöker föreningen att dokumentera miljön i hamnområdena både i text och i bild. Detta sker med en ambition att föreningen redan på kort sikt ska kunna verka som en intressant part i arbetet med att värna den nära havs- och landmiljön.

 

Medlemsförmåner

Föreningen äger två båtkärror som kostnadsfritt kan lånas av medlemmarna. Dessutom finns en högtryckstvätt i anknytning till den lilla bod vi äger i Grönvik. I boden står en del andra hjälpmedel till medlemmarnas förfogande som t.ex. luftkompressor, pumpsug, domkraft och sladdvindor.

 

Årsmöte och styrelse

Årsmöten genomförs tills annat beslutas den andra torsdagen i juli.


Medlemsregistret och GDPR

Vad som lagras.

Som förening skall vi avisera föreningsavgiften, därför lagrar vi namnadress och telefonnummer på alla medlemmar. I de fall medlemmen har epost-adress lagras även den.

I de fall medlemmen har e-postadress används den för att skicka faktura på årsavgiften. Den används även för andra meddelanden som exempelvis kallelse till medlemsmöten.

Vilka kan se dina uppgifter.

Föreningen delar inte med sig av medlemmarnas uppgifter till någon tredje part. Däremot kan de medlemmar som så önskar skapa ett konto på vår webbplats och där se en lista över våra medlemmar. Listan inkluderar samtliga ovan uppräknade uppgifter.

Läs hela policyn.