Protokoll styrelsemöte 240616

Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmöns hamn- och båtförening 240616.

Närvarande: Willy G, Tomas B,  Hans Rune J, Bengt J och Bo L.

 

Vår bank har nu kontakt med  vår kassör gällande frågor om  åtkomst till inbetalningslistor osv.

Förenklad åtkomst till vår bod och våra båtvagnar kommer framledes ske genom att nyckel kommer att finnas i ”nyckelgömma” med kod. Införskaffas av Bengt J.

Årsmötet kommer att hållas i BMBK:s klubbhus 240724 kl.18.00. Hans Rune bokar.

Sjöräddningssällskapet inbjuds till mötet genom Tomas B.

Nästa styrelsemöte bestämdes till 240630 kl.10.00 i Boulestugan och sedan arbete med kran, linje vid båtupptagningsramp och nyckelgömma.