Protokoll styrelsemöte 2/6-24

Protokoll fört vid Malmöns hamn- och båtförenings styrelsemöte 2/6-24.

 

Närvarande: Willy G, Tomas B, Hans-Rune, Bengt K, Bengt J och Bo L.

 

Vi gick igenom de stadgeändringar vi kommer att föreslå på årsmötet.

Stadgarna kommer att läggas på hemsidan.

Bo L  kommer att kontakta SEB om rutinerna med medlemsavgifter.

Mail till medlemmarna med påminnelse om medlemsavgift efterfrågas.

Förslag om att ha årsmötet på Tampen med inbjudan av Sjöräddningssällskapet föreslogs.

Nästa styrelsemöte blir söndag 16/6 med start kl. 10 i Boulestugan och sedan arbete med bl.a mastkranen och markeringslinjerna vid rampen vid bangolfen.


 

Kommentarer