Protokoll styrelsemöte 3/9-23

• Protokoll för styrelsemöte i Malmöns hamn- och båtförening den 3/9-2023.

• Närvarande: Willy, Bengt R, Hans-Rune, Tomas B, Bo L och Bengt J

• På årsmötet togs behovet av att justera föreningens stadgar upp.Styrelsemötet diskuterade och kom fram till följande förslag:

• Att: Verksamhetsåret ändras till 1/1–31/12. Årsmötet skall hållas under juli månad. Motioner skall vara inkomna senast fyra veckor före årsmötet. Kallelse och dagordning med motioner skall läggas ut på hemsidan en eller två veckor före årsmötet. Antalet revisorer och suppleanter justeras. Styrelsen får agera valberedning om inga förslag finns. 

• Mötet beslöt att hemsidans uppgifter på förtroendevalda osv. skall ses över.

• Kassabehållning: 76.152.69 kr.

• Nästa styrelsemöte blir 1/10-23.