Protokoll styrelsemöte 221002

Protokoll styrelsemöte 2/10-22


Närvarande: Tomas Beillon, Willy Ganslandt, Bengt Jonson och Bengt Roos


Bankservicen fungerar fortfarande inte enligt våra önskemål. Listor med betalande medlemmar går ej att få fram.
Willy kontaktar banken och undersöker också hur de tar betalt för tjänsten.

Vår kassa är för närvarande 87 678,22 kr.

Vi vill att våra båtkärror skall få fasta platser. Fiskelägesbrottet är vårt förslag. Willy undersöker möjligheten med kommunen.

Tomas och Bengt R ser över vår högtryckstvätt.

Nästa möte skall föreningens framtid diskuteras. Alla ideer om förbättringar/ förändringar välkomna.Kontakta gärna styrelsen.