OBS Föreningen har bytt kontonummer

Inlagt av chrotto

Föreningen har bytt från sitt gamla Plusgironummer och har numera bankgironr 5768-4235