Protokoll styrelsemöte 20170624

Närv. Willy Ganslandt, Bengt Jonssom, Bengt Roos, Rolf Asphäll (prot.)

 

1. Aktivitetsdag, kärror åtgärdade. Taket på boden får vi fixa senare.

2. Kontakt med kommunen. Ännu inget svar på Willys skrivelse. Willy kontaktar kommunen.

3. Ekonomi behållning 86 770 SEK. Bengt och Krister har initierat inbetalningsanmodan till medlemmar som inte betalt årsavgift. Uppgifter lämnade till revisorer.

4. Två förfrågningar från medlemmar har noterats

    Mastkran ga hamnen, ny winch, förlängning arm. Diskuteras med Bengt K; Mastställ Grönvik, vi framför önskemålet till            Joakim.

5. Årsmöte 12/7 kl 18.00 i Prästgården. Willy  sätter ihop verksamhetsberättelse och sätter upp anslag. Rolf lägger in kallelse på hemsidan

6. Nästkommande möten överenskommes vid årsmötet