Protokoll styrelsemöte 20180415

Närv. Willy Ganslandt, Tomas Beillon, Bengt Jonsson, Bengt Roos, Rolf Asphäll (prot.)

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 80 473 sek. Medlemsavgifter på väg in.

 

 2. Valberedning

Lösning på gång med ytterligare en person till valberedningen. Willy bjuder in hen, vid sidan av Hilbert, till vårt möte 27 maj.

 

2. Kontakt med kommunen

Ännu ingen respons från kommunen på vår skrivelse. Om det fortsatt dröjer, så stöter Willy på före nästa möte.

Kommunen ser över avgifter. Vi bevakar effekter för oss. Kvarstår

 

3. Verksamheten.

Arbetsdag i vår i samband med styrelsemöte 27/5, aktuella punkter:

Målning dörr, fönster (kittning gjord) på boden.

Översyn mastkran

Tätning tak, Willy beställer mtrl utifrån lista vi gjort upp.

Stora båtkärran, winch; 2 stödhjul; stödben  Bengt J köper

Lilla båtkärran, 2 vevar  Bengt köper; hjullager dåliga Tomas bedömer och köper lager/axel

Medlemmar uppmanas höra av sig om ev övriga förbättringsbehov.

 

Nästa möte 20180527 kl 10