Integritetspolicy

För Malmöns Hamn- & Båtförenings

Webbplatsadress: https://malmonshamnochbat.se .

Vad som lagras.

Som förening skall vi avisera föreningsavgiften, därför lagrar vi namn, adress och telefonnummer på alla medlemmar. I de fall medlemmen har epost-adress lagras även den.

I de fall medlemmen har e-postadress används den för att skicka faktura på årsavgiften. Den används även för andra meddelanden som exempelvis kallelse till medlemsmöten.


Vilka kan se dina uppgifter.

Föreningen delar inte med sig av medlemmarnas uppgifter till någon tredje part. Däremot kan de medlemmar som så önskar skapa ett konto på vår webbplats och där se en lista över våra medlemmar. Listan inkluderar samtliga ovan uppräknade uppgifter.

Förvaltning av dina uppgifter

En av ledamöterna i styrelsen förvaltar medlemsregistret. Registret finns tillgängligt för medlemmarna via inloggning på vår webbplats. Medlemmen har där också möjlighet att ändra sina egna uppgifter.
Om du inte kan, eller vill, kontrollera dina uppgifter själv kan du alltid begära att få dina uppgifter skickade till dig. Detta görs då av den medlemsansvarige (finns angivet på hemsidan). De lagrade uppgifterna framgår också i de utskick som sker när medlemsavgiften skall betalas.

Analys

För närvarande görs ingen lagring och analys av besöksdata.

Cookie-filer

Det finns “cookies” och IP-adresser i alla datasystem. Detta är inget som vi använder men de finns alltid med i datorsammanhanget.
Cookies är “datakod” som lagras på din dator (även mobil eller padda”) som underlättar hur systemet flyttar fokus åt dig. Alltså hopp mellan olika delar på webbplatsen. Cookies kan på det sättet medföra en bättre upplevelse av besöket.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Dina uppgifter ligger kvar 2 år efter det att du sagt upp ditt medlemskap eller slutat att betala

Läs mer om dataskyddsreformen på datainspektionens webbplats.​​​​​​​