Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Årsmötesprotokoll 13-07-11

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 11 juli 2013
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 21 medlemmar var närvarande

 

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Styrelseprotokoll 13-06-16

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från styrelsemöte den 16 juni 2013
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Närvarande: Anders Brännström, Hans-Rune Johansson, Bengt Knape, Göran Adolfsson, Bengt Roos, Christer Ottosson

 

  1. Föregående protokoll
    Föregående protokoll godkändes.
  2. Årsmöte 2013

a.Förslag till dagordning.
Mötet godkände det förslag som Anders upprättat - bil 1

Styrelseprotokoll 13-02-17

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från styrelsemöte den 17 februari 2013
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Osborn Magnusson, Göran Adolfsson, Tomas Beillon

Christer Ottosson

 

1.Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

2.Årsmöte 2013

Styrelseprotokoll 12-12-09

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från styrelsemöte den 9 december 2012
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Osborn Magnusson, Göran Adolfsson,

Christer Ottosson

 

1.Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

2.Ekonomirapport
Nuvarande behållning är 24 677,53 kr