Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Kallelse till styrelsemöte

Styrelsen sammanträder söndag 10 maj kl.10.00
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Förslag till dagordning
1. Föregående protokoll
2. Ekonomirapport
3. Grönvik och kranentreprenör efter 1 juli  
Har så sent som idag pratat med Joakim. Han har ännu inte något avtal
med kommunen. Trots det verkar allt kunna gå vägen. För tillfället
handlar det om att ordna LOVA-pengar till båttvätten och där verkar
kommunen göra sitt bästa för att allt ska falla på plats. Grundtipset är
att vi har en ny entreprenör på plats i juli. Firma Brügge/Knape har

Styrelseprotokoll 1/3 - 15


Närvarande: Bengt Roos, Osborn Magnusson, Tomas Beillon,
Göran Adolfsson och Anders Brännström

§ 1 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att
med godkännande lägga föregående protokoll från den 1 februari
till handlingarna.

§ 2 Ekonomirapport
Kassören informerar att kassan per dags dato uppgår till 53 851
kronor.

§ 3 Grönvik, kran och båttvätt
Ordföranden redovisar de skriftliga och muntliga kontakter han

Båtupptag 2015

Malmöns Kran har sagt upp sitt avtal och kommer att avsluta sin verksamhet 30/6 2015.
Enligt Bengt Knape kunde kommunen och företaget inte enas om ett avtal som säkrade tillräckligt med ytor för uppställning.
Det krävs dessutom en avtalslängd som ger möjlighet att kunna göra erforderliga investeringar om en miljötvätt skall kunna anläggas.