Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Verksamhetsberättelse 2012

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening
Föreningens medlemsantal har vuxit. Under 2012 fick vi en cirka 30 %-ig ökning av medlemsantalet. Vi är nu 314 medlemmar och med det följer självfallet att det blir lättare att sätta kraft bakom våra förslag till åtgärder vid kontakterna med kommunen och andra myndigheter. Trots den senaste medlemsökningen är vår ambition inte stillad. Vårt mål är fortfarande att kunna visa upp ett medlemsantal över 400. Med tanke på att bara de kommunala båtplatserna räknas till ca 450 bör målet kunna uppnås senast 2014.