Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Båtupptag 2015

Malmöns Kran har sagt upp sitt avtal och kommer att avsluta sin verksamhet 30/6 2015.
Enligt Bengt Knape kunde kommunen och företaget inte enas om ett avtal som säkrade tillräckligt med ytor för uppställning.
Det krävs dessutom en avtalslängd som ger möjlighet att kunna göra erforderliga investeringar om en miljötvätt skall kunna anläggas.

Årsmötesprotokoll 2014

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 10 juli 2014
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 24 medlemmar var närvarande

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Ändrade miljökrav 2015

Från och med 2015 kommer ändrade miljökrav att gälla avseende båtupptagning och tvättning av båtbottnar. Båtarna måste då spolas av på ett sådant sätt att miljöfarligt avfall avskills och omhändertas.
Eftersom det är oklart på vilket sätt detta kommer att drabbas oss båtägare på Bohus-Malmön har styrelsen via vår ordförande skickat nedanstående skrivelse till kommunen. Efter skrivelsen hittar ni också det svar som vi fått från kommunen.

Till

Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen

Årsmötesprotokoll 13-07-11

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 11 juli 2013
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 21 medlemmar var närvarande

 

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.