Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Styrelseprotokoll 160207

Styrelsemöte 7/2 2016.
Närvarande: Willy Ganslandt,Bengt Roos,Hans-Rune Johansson,Tomas Beillon, Rolf Asphäll samt Rune Karlsson.

 

    1.medlemsavgift/hemsida
   Bengt kontaktar Christer Ottosson om utskick för inbetalning av medlemsavgift,beställning av
   inbetalningskort och uppdatering av hemsidan.Kuvert som Willy har kan räcka.Vi strävar efter
   att,så långt möjligt är att göra utskick via email.

    2. Ekonomirapport
     Kassabehållningen uppgår till 58179.

    3. Arbetsdag

Kallelse till styrelsemöte

Nu är det dags igen för ett styrelsemöte, jag har lyckats boka lokalen i stallebrottet så att vi kan träffas där söndag 7/2 kl 10;00. Jag har inget speciellt att framföra,om någon annan har något får ni gärna höra av er innan,om något behöver förberedas.Den enda fråga jag komma på är väl att börja för-bereda är väl arbetsdagen på stugan.
Mvh Willy

Kallese till styrelsemöte.

Då var det äntligen dags för ett första möte för nya styrelsen.

Jag tänkte mig att vi skall ha det söndagen den 1/11 kl 10:00. Plats ''sjöboden'' i stallebrottet.

Själv har jag inte något nytt att informera om,om någon annan har något att ta upp maila mig gärna på wganslandt@gmail.com så att jag kan förbereda ärendet så gott jag kan samt skriva en dagordning. Det som jag vet är val av sekreterare samt vilka som skall ha hand om nycklarna till kärror och huset,och frågan om eventuell upprustning av huset.

MVH Willy.

Styrelsemöte 14/6 2015

Styrelsen träffades i Grönvik för en kortare avstämning inför årsmötet och händelseförloppet avseende spolplatta och ny entreprenör på båtlyftet. Mötet var av informell karaktär utan speciell dagordning.

Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Bengt Knape, Tomas Beillon, Hans-Rune Johansson, Christer Ottosson.

Ordföranden visade underlaget till den sommarkampanj som skall ske för att locka fler medlemmar. Det kommer att tryckas flygblad för utdelning i brevlådorna och även en del affischer.