Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Protokoll styrelsemöte 20170122

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Tomas Beillon, Bengt Knape (delvis), Christer Ottosson (delvis), Rolf Asphäll

 

1.     Ekonomi

Bengt har fixat bank-ID för ekonomihantering

Bengt och Willy inventerar tillgången till inbetalningskort och kuvert inför utskick till medlemmar. Vid behov kontaktar Bengt Christer.

 

2.      Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 62 977 sek.

 

3.      Verksamheten

Styrelseprotokoll 27/11 2016

 

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Hans-Rune Johansson, Rolf Asphäll

 

1.Ekonomi

Bengt använder nu Nordeas e-tjänst. Nu finns behov av Bank-id. Bengt försöker ordna ett sådant.

2. Ekonomirapport

Kassabehållningen uppgår till 63 976 sek.

3. Verksamheten

 

Beskrivning om hur tvättning vid båtupptag ska fungera finns anslaget på skjulet. Pumpen går igång när tvätten startas.

Styrelsemöte 1/5 2016

 

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Roos, Bengt Knape, Tomas Beillon, Rolf Asphäll

 

1.Hemsida/ekonomi

Christer Ottosson kommer att uppdatera hemsidan och därefter instruera oss om hur man gör.

Nordea avslutar nuvarande ekonomitjänst. Vi provar att använda den e-tjänst de nu erbjuder. Bengt provar att mata in våra uppgifter i Nordeas system med Bengt och Willy som kontaktpersoner. Vi får sedan utvärdera om detta arbetssätt är acceptabelt för oss. Bengt har mandat att skaffa datorstöd som behövs.

Styrelseprotokoll 160207

Styrelsemöte 7/2 2016.
Närvarande: Willy Ganslandt,Bengt Roos,Hans-Rune Johansson,Tomas Beillon, Rolf Asphäll samt Rune Karlsson.

 

    1.medlemsavgift/hemsida
   Bengt kontaktar Christer Ottosson om utskick för inbetalning av medlemsavgift,beställning av
   inbetalningskort och uppdatering av hemsidan.Kuvert som Willy har kan räcka.Vi strävar efter
   att,så långt möjligt är att göra utskick via email.

    2. Ekonomirapport
     Kassabehållningen uppgår till 58179.

    3. Arbetsdag

Styrelseprotokoll 1/3 - 15


Närvarande: Bengt Roos, Osborn Magnusson, Tomas Beillon,
Göran Adolfsson och Anders Brännström

§ 1 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att
med godkännande lägga föregående protokoll från den 1 februari
till handlingarna.

§ 2 Ekonomirapport
Kassören informerar att kassan per dags dato uppgår till 53 851
kronor.

§ 3 Grönvik, kran och båttvätt
Ordföranden redovisar de skriftliga och muntliga kontakter han