Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Båtupptag 2015

Malmöns Kran har sagt upp sitt avtal och kommer att avsluta sin verksamhet 30/6 2015.
Enligt Bengt Knape kunde kommunen och företaget inte enas om ett avtal som säkrade tillräckligt med ytor för uppställning.
Det krävs dessutom en avtalslängd som ger möjlighet att kunna göra erforderliga investeringar om en miljötvätt skall kunna anläggas.

Årsmötesprotokoll 2014

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 10 juli 2014
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 24 medlemmar var närvarande

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Ändrade miljökrav 2015

Från och med 2015 kommer ändrade miljökrav att gälla avseende båtupptagning och tvättning av båtbottnar. Båtarna måste då spolas av på ett sådant sätt att miljöfarligt avfall avskills och omhändertas.
Eftersom det är oklart på vilket sätt detta kommer att drabbas oss båtägare på Bohus-Malmön har styrelsen via vår ordförande skickat nedanstående skrivelse till kommunen. Efter skrivelsen hittar ni också det svar som vi fått från kommunen.

Till

Sotenäs kommun
Kommunstyrelsen

Verksamhetsberättelse 2013

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening


Föreningens medlemsantal ökade med ca 30 % mellan 2011 och 2012 genom en riktad medlemsvärvning våren 2012. Under 2013 har nyrekryteringen avstannat och vi har nu ganska exakt 300 medlemmar. Det finns således potential att växta ytterligare mot bakgrund av det sannolikt finns fler än 500 båtägare på ön.

Årsmötesprotokoll 13-07-11

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 11 juli 2013
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 21 medlemmar var närvarande

 

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Verksamhetsberättelse 2012

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening
Föreningens medlemsantal har vuxit. Under 2012 fick vi en cirka 30 %-ig ökning av medlemsantalet. Vi är nu 314 medlemmar och med det följer självfallet att det blir lättare att sätta kraft bakom våra förslag till åtgärder vid kontakterna med kommunen och andra myndigheter. Trots den senaste medlemsökningen är vår ambition inte stillad. Vårt mål är fortfarande att kunna visa upp ett medlemsantal över 400. Med tanke på att bara de kommunala båtplatserna räknas till ca 450 bör målet kunna uppnås senast 2014.