Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Protokoll styrelsemöte 240616

Protokoll fört vid styrelsemöte i Malmöns hamn- och båtförening 240616.

Närvarande: Willy G, Tomas B,  Hans Rune J, Bengt J och Bo L.

 

Vår bank har nu kontakt med  vår kassör gällande frågor om  åtkomst till inbetalningslistor osv.

Förenklad åtkomst till vår bod och våra båtvagnar kommer framledes ske genom att nyckel kommer att finnas i ”nyckelgömma” med kod. Införskaffas av Bengt J.

Protokoll styrelsemöte 2/6-24

Protokoll fört vid Malmöns hamn- och båtförenings styrelsemöte 2/6-24.

 

Närvarande: Willy G, Tomas B, Hans-Rune, Bengt K, Bengt J och Bo L.

 

Vi gick igenom de stadgeändringar vi kommer att föreslå på årsmötet.

Stadgarna kommer att läggas på hemsidan.

Bo L  kommer att kontakta SEB om rutinerna med medlemsavgifter.

Mail till medlemmarna med påminnelse om medlemsavgift efterfrågas.

Protokoll styrelsemöte 221002

Protokoll styrelsemöte 2/10-22


Närvarande: Tomas Beillon, Willy Ganslandt, Bengt Jonson och Bengt Roos


Bankservicen fungerar fortfarande inte enligt våra önskemål. Listor med betalande medlemmar går ej att få fram.
Willy kontaktar banken och undersöker också hur de tar betalt för tjänsten.

Vår kassa är för närvarande 87 678,22 kr.

Vi vill att våra båtkärror skall få fasta platser. Fiskelägesbrottet är vårt förslag. Willy undersöker möjligheten med kommunen.

Tomas och Bengt R ser över vår högtryckstvätt.

Protokoll årsmöte 2022

Malmöns hamn- och båtförening

Protokoll fört vid årsmötet 14 juli 2022 på Malmón.

1. Årsmötet öppnades och befanns stadgeenligt utlyst.

2. Till ordförande för mötet valdes Willy Ganslandt. Sekreterare Bengt Jonson.

3. Till justerare valdes Bruno Steiner och Thomas Beillon.

4. Föregående årsmötesprotokoll föredrogs.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

6. Kassaberättelsen föredrogs. Vid årskiftet var utgående balans 87818.22 kr. och betalande medlemmar 200 st.

Årsmöte 2022.

Årsmöte 2022

 Bohus-Malmöns hamn och båtförening.

kallelse till årsmöte 2022 den 14 juli kl: 18.00 i Boulstugan vid prästgården.

Dagordning.

 1. Årsmötets stadgeenliga utlysande.

 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3.Val av två justerare tillika rösträknare.

 4.Föredragning av föregående årsmötesprotokoll.

 5.Styrelsens verksamhetsberättelse.

 6. Kassaberättelse