Protokoll Styrelsemöte 20180218

Närv. Willy Ganslandt, Hans Rune Johansson Tomas Beillon, Bengt Roos, Rolf Asphäll (protokoll)

 

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 70 921 sek. Bengt hanterar utskick för medlemsavgift 2018 med hjälp av Christer.

Alla medlemmar uppmanas kontrollera/justera sina personuppgifter (inklusive email-adress) på hemsidan.

 2. Valberedning

Behovet av 2 ytterligare personer, vid sidan av Hilbert, kvarstår. Vår ambition är att ta fram 2 förslag före vårt maj-möte.

2. Kontakt med kommunen

Willy har lämnat in skrivelse till kommunen med de frågor vi diskuterat på års-och styrelsemöten. Vi avvaktar svar och dialog med kommunen. Då tar vi även upp frågan om outnyttjade platser.

Kommunen ser över avgifter. Vi bevakar effekter för oss.

3. Verksamheten.

Arbetsdag i vår, aktuella punkter:

Tomas och Bengt R ser över hjullager, lilla kärran.

Hans-Rune och Willy slutför målning dörr, fönster (kittning gjord) på boden.

Spilloljefatet hanteras

Översyn mastkran

Tätning tak

Vi gör en besiktning inför arbetsdag i samband med styrelsemöte 15/4

 

Nästa möte 20180415 kl 10