Styrelsemöte Protokoll 20171210

Närvarande: Willy Ganslandt, Bengt Knape, Hans Rune Johansson, Bengt Jonsson, Tomas Beillon, Rolf Asphäll (protokoll)

 

1. Ekonomi

Kassabehållning 73 071 sek. Antal medlemmar 262, efter att Bengts o Christers masspåminnelse givit 33 resultat.

2. Valberedning

Hilbert ingår som del av valberedningen. Styrelsen arbetar för ytterligare en medlem + suppleant och sammankallar valberedningen i maj.

3. Kontakt med kommunen

Hans-Rune har sammanställt bryggfrågor, underhåll, soptunnor och  räddningsstegar. Därutöver sammanställer Willy en skrivelse till kommunen (Jörgen Wollbratt) inkl

-Akterfästen g:a hamnen

-Regler för gästplatser g:a hamnen

-Belysning, bör vara tänd längre inpå hösten (stölder är ett skäl)

-Avgiftsregler icke kommunala bryggplatser på kommunalt arrende

-Hur uppsägning av outnyttjade platser fungerar

4. Verksamheten.

Arbetsdag i vår:

Thomas och Bengt R ser över hjullager, lilla kärran.

Hans-Rune och Willy slutför målning dörr, fönster (kittning gjord) på boden.

Spilloljefatet hanteras

Översyn mastkran

 

Nästa möte 20180218 kl 10