Lilla hamnen
Hamnen
Kyrkan

Verksamhetsberättelse 2013

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening


Föreningens medlemsantal ökade med ca 30 % mellan 2011 och 2012 genom en riktad medlemsvärvning våren 2012. Under 2013 har nyrekryteringen avstannat och vi har nu ganska exakt 300 medlemmar. Det finns således potential att växta ytterligare mot bakgrund av det sannolikt finns fler än 500 båtägare på ön.

Årsmötesprotokoll 13-07-11

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från årsmötet den 11 juli 2013
Plats: Bohus-Malmöns Folkets Hus
Närvarande: 21 medlemmar var närvarande

 

1.Årsmötets öppnande
Ordföranden, Anders Brännström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade mötet.

2.Godkännande av dagordningen
Mötet godkände dagordningen.

3.Årsmötets stadgeenliga utlysande
Mötet ansåg att årsmötet stadgeenligt hade utlysts.

Styrelseprotokoll 13-06-16

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från styrelsemöte den 16 juni 2013
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Närvarande: Anders Brännström, Hans-Rune Johansson, Bengt Knape, Göran Adolfsson, Bengt Roos, Christer Ottosson

 

  1. Föregående protokoll
    Föregående protokoll godkändes.
  2. Årsmöte 2013

a.Förslag till dagordning.
Mötet godkände det förslag som Anders upprättat - bil 1

Styrelseprotokoll 13-02-17

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från styrelsemöte den 17 februari 2013
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Osborn Magnusson, Göran Adolfsson, Tomas Beillon

Christer Ottosson

 

1.Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

2.Årsmöte 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Bohus-Malmöns hamn- och båtförening
Föreningens medlemsantal har vuxit. Under 2012 fick vi en cirka 30 %-ig ökning av medlemsantalet. Vi är nu 314 medlemmar och med det följer självfallet att det blir lättare att sätta kraft bakom våra förslag till åtgärder vid kontakterna med kommunen och andra myndigheter. Trots den senaste medlemsökningen är vår ambition inte stillad. Vårt mål är fortfarande att kunna visa upp ett medlemsantal över 400. Med tanke på att bara de kommunala båtplatserna räknas till ca 450 bör målet kunna uppnås senast 2014.

Styrelseprotokoll 12-12-09

Bohus-Malmöns Hamn- och båtförening

Protokoll från styrelsemöte den 9 december 2012
Plats: Olsebergsvägen 52 B
Närvarande: Anders Brännström, Bengt Roos, Osborn Magnusson, Göran Adolfsson,

Christer Ottosson

 

1.Föregående protokoll
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

2.Ekonomirapport
Nuvarande behållning är 24 677,53 kr